Lufttæpper

I mere end 40 år har Teddington sat standarden for lufttæpper og specialiseret sig indenfor især energibesparende lufttæpper af særlig høj kvalitet

Få en gratis energiberegning

Vidste du, at når du installerer et lufttæppe og kan dokumentere energibesparelsen, så kan du få tilskud til lufttæppet? Du skal blot sikre dig, du har en energiberegning, der er udført efter en godkendt beregningsmodel.


Der er flere forskellige forudsætninger, der skal være opfyldt for at kunne få et sådan energitilskud, og det er derfor en rigitg god ide at søge rådgivning, inden du går igang.


Venti kan være behjælpelig med at udarbejde energiberegningen udfra en godkendt beregningsmodel, som giver et realistisk billede af besparelsen. Derudover kan vi også være hjælpe med at finde det energiselskab, der kan yde tilskuddet.


Ønsker du at vide mere om jeres muligheder? Kontakt Venti på tlf.: 8692 2266 for en uforpligtende snak.

Teddington Gmbh

Energibesparende og effektive lufttæpper


Venti forhandler lufttæpper fra Teddington, som regnes blandt pionererne indenfor lufttæppeteknik.


Gennem virksomhedens højteknologiske produktionsfaciliteter garanteres høj kvalitet. Et hvert færdigt produceret lufttæppe, der forlader Teddington, er gennemtestet og har præcis den styring, der sikrer optimal funktion. I mere end 40 år har Teddington sat standarden for lufttæpper og specialiseret sig indenfor især energibesparende lufttæpper af særlig høj kvalitet.

TEKNIKKEN BAG

Minimér trækgener, nedbring sygedage og spar samtidig penge på energiregningen

Et stort problem i meget byggeri, hvad enten det drejer sig om store produktions- og lagerhaller eller butikscentre og små detailforretninger, er den store indtrængen af kold luft og dermed også varm luft som forsvinder gennem de store åbne døre og porte. Udover et enormt varmetab, vil der ofte være store problemer med træk, som giver utilfredse og i værste tilfælde syge medarbejdere.

En løsning på dette problem er at installere et lufttæppe.

Et lufttæppe laver en afskærmning af den luftudveksling som ellers sker gennem en åbning og medvirker derfor ikke kun til opvarmning af den kolde luft, som alligevel trænger ind i bygningen.

Afskærmningseffekten for lufttæppet er den største betydende faktor for den aktuelle energibesparelse og forbedring af komfort. En port/åbning kan aldrig afskærmes 100 % med et lufttæppe, men med et korrekt dimensioneret lufttæppe kan 80-90 % af den kolde luft afskærmes. Kold luft, der ellers ville trænge ind i bygningen, og kræve ekstra opvarmning.

DET KOMMER AN PÅ DYSEN

Med CONVERGO® indblæsningssystemet sparer du op til 40%  energi ved samme afskærmningseffekt ift. traditionelle lufttæpper

I det 18 århundrede opdagede Giovanni Battista Venturi, at strømningshastigheden i et rør er størst, hvor røret er smallest. I dag finder man det såkaldte Venturi princip anvendt på mange tekniske områder. Fra vakuumteknik, over karburatorer til dekantere.

I 1994 tilpassedes dette princip til lufttæppeteknikken. Det patenterede trykkammerdysesystem CONVERGO® udnytter Venturi princippet og overgår traditionelle lufttæpper med indblæsning via lameller.

I CONVERGO® komprimeres luftstrømmen i trykkammeret og fordeles jævnt gennem dysen over hele indblæsningsbredden. Som følge af den venturiformede dyse accelereres luftstrømmen, så der opstår et koncentreret turbulenssvagt lufttæppe med stor afskærmningseffekt.

Ved at dreje dysen kan indblæsningsretningen indstilles præcist. Sammenlignet med et traditionelt system kræves der betydeligt mindre luft og således mindre energi. En afgørende fordel med nuværende energipriser.

Et effektivt valg

Med CORRIGO® indblæsningssystemet har Teddington hævet standarden for lamellufttæpper 

CORRIGO® indblæsningssystemet tilpasses enkelt og effektivt de aktuelle indgangsforhold. CORRIGO® indblæsningssystemet egner sig især for indgange med moderate krav til afskærmning og montagehøjde op til 3,25m.

Sammenlignet med traditionelle lamellufttæpper adskiller CORRIGO® indblæsningssystemet sig positivt ved enkel og fleksibel justering af indblæsningsretningen. CORRIGO® er en konkurrencedygtig og energieffektiv løsning, der kombinerer driftsikker teknologi med attraktivt design uden at slække på kravene til komfort.

Kompakt, effektiv og fleksibel.

 

DIMENSIONERING 

Korrekt dimensionerede lufttæpper holder ikke bare kulden ude, men i lige så høj grad varmen inde

Når et lufttæppe skal dimensioneres, er det væsentligt at se på hele bygningens interne og eksterne geometri og trykforhold.

Den store del af energibesparelsen for et lufttæppe ligger i selve afskærmningen. Derfor er det vigtigt at lufttæppet dimensioneres korrekt. Dimensioneringen indebærer blandt andet:

  • Placering af lufttæppet
  • Installationsform
  • Luftmængde
  • Vinkel på indblæsningen

For at opnå en tilfredsstillende afskærmningseffekt kræves det, at luftstrømmen fra lufttæppet har tilstrækkeligt moment tilbage når jorden (eller modsatte side af porten/åbningen) rammes. Dette afhænger udover ovennævnte faktorer også af indblæsningssystemet på lufttæppet.

Korrekt dimensionerede lufttæpper holder ikke bare kulden ude, men i lige så høj grad varmen inde. Det er ikke svært at lave et lufttæppe som holder kulden ude, det kræver blot en tilstrækkelig luftmængde. Risikoen er dog, at denne løsning forsager medrivning af en stor mængde, allerede opvarmet luft. Kunsten er derfor, at balancere luftmængde og vinkel sådan, at den allerede opvarmede luft holdes inde i bygningen, samtidigt med at den kolde luft holdes ude.

Hos Venti står der viden bag produkterne. Vi udfører naturligvis de nødvendige beregninger, der ligger til grund for et seriøst valg og udfører gerne funktionstest med udlægning af røg, så du er sikker på den korrekte indstilling af dit nye lufttæppe.

HVOR MEGET KAN JEG SPARE?

Lufttæpper har typisk en tilbagebetalingstid på kun 2,5-3 år, grundet den store energi-besparelse og en levetid på ca. 20 år

Ved at installere et lufttæppe kan der spares 60-70 % af det varmetab som sker gennem åbningen, iberegnet den energi lufttæppet bruger.

Som illustration på besparelsen viser nedenstående tabel et eksempel for port på 3x3m med daglig åbningstid 2 timer i opvarmningsperiode.

  u/ lufttæppe Lamelsystem CONVERGO®
Rum temperatur (°C)   20°C  20°C
Indbl. temperatur (°C)   37°C  37°C
Luftmængde (m3/h)   7.200  4.400
Varmekapacitet (kW)   42  26
       
Varmeforbrug/år (kW) 53.731 13.491  8.734
Varmeforbrug/år (DKK)

34.920 8.770  5.680


Data for lamelsystem Teddington A3-3-300W
Data for Convergosystem Teddington C-1-300W
Tallene kan naturligvis ændre sig som følge af ændringer i energipriserne.

 

DRIFT & VEDLIGEHOLD

Driften af lufttæppet kører helt automatisk, når først, det er indstillet

Lufttæppets drift styres via en dørkontakt/signal fra døren. Det nødvendige driftstrin styres efter en række parametre, automatisk eller manuelt. Driftstrin styres som en funktion af udetemperatur og vindpåvirkning.

Der findes i dag digitale styringer, som har alle disse funktioner indbygget, herunder ur, mulighed for indstilling af indblæsningstemperatur, frigivning fra CTS og styring af indblæsning efter f.eks. udetemperatur eller vindmåler. På denne måde passer lufttæppet sig selv, og er altid optimalt indstillet.

Læs mere under styringer og tilbehør.

Med hensyn til vedligehold af lufttæppet, er det blot filtrene foran varmefladen, som periodevis skal nedtages og rengøres.

Kontaktpersoner