Vallox 51 MV

 • Boligareal: op til 75m2
 • Varmegenvinding: > 80%
 • Ventilator: EC
 • Energimærke: A

lille ventilationsenhed til små lejligheder

Vallox 51 MV er bedst egnet til et- og to værelseslejligheder og til relativt små 3 værelseslejligheder. Enheden kan installeres i forskellige rum. Enheden er kun 349 mm dyb, så den er nem at installere f.eks. over toiletsædet og ventilationsenheden optager dermed ikke unødvendig plads i lejligheden. 

Teknisk produktinformation

 • Maksimal beboelsesareal: 75 m² 
 • Årlig effektivitetsklasse for varmegenvinding: A
 • Virkningsgrad > 80%
 • Specifik ventilatoreffektklasse: A
 • Specifikt energiforbrug (SEC) i et koldt klima: A + / Specifikt energiforbrug (SEC) i et gennemsnitsklima: A
 • Specifik ventilatoreffekt (SFP): 1,0 kW / (m³ / s)
 • Maksimal luftmængde udsugning: 51 l/s, 100 Pa
 • Maksimal luftmængde indblæs: 47 l/s, 100 Pa
 • Kanaltilslutning: 4 x Ø125mm (muffe)
 • Mål: 598 x 668 x 349 mm / Vægt: 60 kg
 • Elektrisk tilslutning: 230 V, 50 Hz, 5,7 A strømstik
 • Ekstern tilslutningsmulighed: 0-10 V DC, KNX, LAN, MODBUS 

Kontaktpersoner