Ansvarlighed

Nye klimakrav stiller krav til bæredygtighedsdokumentation

Fra starten af 2023 er der indført nye klimakrav i Bygningsreglementet, som betyder, at man for nybyggeri skal dokumentere bygningens samlede klimapåvirkning med en livscyklusvurdering (LCA) for at opnå ibrugtagningstilladelse for bygningen.   

De nye klimakrav omfatter desuden en øvre grænseværdi for CO2-udledning fra bygningens livscyklus. For nybyggeri over 1.000 m2 indføres der fra 1. januar 2023 en grænseværdi på 12,0 kg CO2-eq pr. m2 pr. år. 

Det er en stor omvæltning for byggebranchen og Venti har fokus på at  hjælpe byggebranchen med at efterleve de nye klimakrav.

Vi udarbejder og indhenter dokumentation og vi vil løbende uploade dokumentationen under de enkelte produkter, her på vores website.

I samarbejde med brancheforeningen VELTEK Ventilation har vi fået udarbejdet EPD’er på vores produkter: AHU (ventilationsaggregater) samt Rektangulære og Cirkulære ventilationskanaler.
En EPD (Environmental Product Declaration) også kaldet en miljøvaredeklaration, dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte europæiske og internationale standarder. 

De nye EPD’er blev publiceret den 28. april 2023. Du kan læse mere i pressemeddelelsen fra VELTEK Ventilation og lige her på siden får du nemt adgang til miljødeklarationerne enkeltvis eller samlet på EPD-Danmarks hjemmeside. Gå ind på EPD Databasen

Venti cirkulære og rektangulære kanalsystemer, samt VTS Slangesystem er optaget og registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Der stilles krav til ventilationskanaler, filter, luftventiler, slanger og flexrør. Venti har oprettet relevante produkter i byggevaredatabasen og de er efterfølgende blevet godkendt til Svanemærket byggeri.

Safeti slangeskabe kan altid anvendes til Svanemærket byggeri, da der ikke stilles krav til dette i forbindelse med Svanemærket byggeri.

Ansvarlighed i vores virksomhed

Vi er engageret i at sikre bæredygtighed og ansvarlighed i vores virksomhed. Vi har implementeret en ESG-tilgang, der fokuserer på at reducere vores miljøpåvirkning, forbedre medarbejderforholdene og styrke vores ledelse og styring. Vi tror på, at vores engagement i bæredygtighed ikke kun er godt for vores virksomhed, men også for samfundet og miljøet omkring os. Vi arbejder aktivt med at integrere UN Global Compact's 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og anti-korruption.

Venti og fire udvalgte FN Verdensmål

"Vi er stolte af og passionerede omkring vores engagement, og vil fortsætte med at bidrage positivt til vores samfund og miljøet omkring os. Vi arbejder målrettet med fire udvalgte FN verdensmål: 7 Bæredygtig energi, 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst, 9 Industri, innovation og infrastruktur og 12 Ansvarligt forbrug og produktion".  - Lone Lindahl, bæredygtighedsambassadør.

Klik dig ind på de enkelte FN Verdensmål nedenfor og læs mere om, hvordan vi aktivt arbejder for at opfylde disse mål.

Grøn Cirkulær Omstilling

I 2021 gennemførte vi et GCO projekt - Grøn Cirkulær Omstilling. Her fik vi kortlagt vores klimaaftryk og vi fik udarbejdet en cirkulær forretningsstrategi.

En af de helt store og effektfulde indsatsområder er minimering af rester fra vores stålproduktion.

Rester kan ikke helt undgås og vi samarbejder derfor med THE UPCYCL, som kobler vores stålrester på forsyningskæden, og dermed både forlænger materialernes livscyklus og levetid samt minimerer vores eget stålspild.  

Vil du vide mere om THE UPCYCL - restmaterialernes cirkulære matchmaker.

Rethink Event har under konceptet Don't Waste It skabt affaldssorteringssystemet ‘Waste Inn’ af stålrester fra
Venti.  Samarbejdet er gjort muligt af THE UPCYCL, der hjælper restmaterialer fra industriel produktion videre i nye produkter. Affaldssorteringssystemet er solgt til venues i hele Danmark og skal sikre mere sortering af affald fra events, for at øge genanvendelsen af affaldet.