Vi har et fælles ansvar

onsdag 12.12.2018

Af Søren Lindahl, direktør

Vi er begunstigede af at være i en branche, som har været i en positiv udvikling i mere end 10 år. Samtidig er vi vidne til at krav og normer i byggeriet kontinuerligt skærpes fra officielt hold. Det stiller store krav til os, som agerer i branchen, både som leverandører, producenter, rådgivere og installatører.

Hos Venti oplever vi at have fået en større og mere synlig rolle i branchen. Gennem de seneste år har vi opnået en solid tilstedeværelse i hele landet og på nettet. Med udvikling og lancering af vores nye webshop i år har vi fået endnu en platform til vores kunder.  Vores rolle i branchen er blevet stærkere - og med det følger også et større ansvar. Det ansvar tager vi gerne.

Som en væsentlig aktør har vi i årets løb bidt mærke i, hvad det betyder, når vi står sammen – og ikke står sammen -  i branchen for at forbedre vilkår og kvalitet og dermed i sidste ende værdiskabelsen for både vores kunder og i vores virksomheder.

Fra flere kunders side oplevede man i år i branchen et ønske om en mere ensartet uddannelse af montører, da bl.a. kravene til montage og tæthed er blevet langt mere omfattende og montørerne kommer 

med forskellig baggrund. Det ønske tog man op i brancheorganisationen FAV og Dansk Ventilation i Veltek, hvilket udmøntede sig i en konkret efteruddannelse for montører, hvor flere af branchens aktører deltog i udviklingen af uddannelsens indhold.  Denne uddannelse er nu bredt ud til hele branchen, og indgår som en del af uddannelsen af nye montører, til stor glæde for alle i branchen og ikke mindst kunderne.

Processen omkring revisionen af DS 428 er et andet eksempel, hvor vi er overbevist om, at resultatet ville have været til større gavn for hele branchen, havde vi i branchen sikret en bredere og bedre repræsentation i normudvalget. Brandnormen foreligger endnu ikke i sin endelige form. I fremtiden bør vi alle være helt fremme på dette område og andre, hvor vi kan være med til at sikre en god udvikling for vores kunder og branchen som helhed.

Hos Venti er vi mere end klar til at tage vores del af ansvaret, og vi ser med store forventninger frem mod det nye år. Vi har opbygget et solidt, bredt og dybt produktsortiment, som giver os gode muligheder for at agere i et omskifteligt marked. Vi ser frem til et værdiskabende samarbejde med både kunder, leverandører og internt i branchen.

Kontakt os

Sender besked

Tak for din besked

Vi kontakter dig snarest