Godt indeklima i boligen med entalpi

tirsdag 09.10.2018

Vi danskere opholder os op mod 80-90 procent indendørs. Det er derfor afgørende for vores sundhed og velbefindende, at indeklimaet i vores boliger er godt.

Som regel handler et godt indeklima om at sørge for, der ikke er for fugtigt i boligen. Men særligt i nybyggeri med varmegenvinding med standard modstrømsveksler, opleves det at luften indendørs i vinterperioden faktisk bliver for tør. Er indeklimaet for tørt, er det ikke blot til stor gene for beboerne, det påvirker også boligens materialer og øger risiko for revnedannelser i træ, gulve og møbler.

Når indeklimaet er for tørt
En sund og behagelig luftfugtighed ligger på omkring 40-60 procent. Det kan dog være svært at opretholde i opvarmede og ventilerede boliger, især hvis det er tørt og koldt udenfor. Når det er koldt, kan luften ikke rumme så meget fugt, som når det er varmt, og når kold og tør vinterluft opvarmes, så falder den relative luftfugtighed yderligere. Det er derfor, det primært er om vinteren, at generne af et tørt indeklima er størst.

Det tørre indeklima har indflydelse på vores sundhed og effektivitet. Tør luft påvirker nemlig vores slimhinder og giver irriterede øjne og luftveje, og gør os langt mere modtagelige overfor kemiske stoffer, støv og pollen. Smitterisikoen for influenza og forkølelse øges ligeledes i et tørt indeklima, da den tørre luft giver gode vækstbetingelser for vira, samtidig med at vira opholder sig længere i den tørre luft.

Teknologi med mange fordele
En løsning på disse indeklimaproblematikker er at benytte varmegenvinding med en entalpi veksler (ERV) i stedet for en traditionel modstrømsveksler (HRV). Entalpi veksleren genvinder udsugningsluftens varmeenergi og fugt og bidrager derved både til opvarmning og befugtning af indblæsningsluften. Anvendelsen af disse entalpi vekslere har længe været anerkendt og udbredt på en række europæiske markeder og er i dag også et solidt alternativ på det danske marked.

Ved at anvende varmegenvinding med entalpi opnås et optimalt indeklima i boligen. Entalpi teknologien sikrer luftfugtigheden i boligen holdes konstant, også i vinterhalvåret. Det er ikke blot vores sundhed og almene velbefindende, vi øger ved at benytte entalpi. Vores boliger og materialerne i disse beskyttes langt bedre i et miljø, hvor et kontrolleret fugtniveau minimerer udtørring af materialer og inventar. Hos visse producenter, eksempelvis af trægulve, er netop boligens luftfugtighed afgørende for produktets sikkerhed og garanti.

Entalpi veksleren, der genvinder både varme og fugt, har udover sine væsentlige indeklimafordele også en energieffektiv drift.  Ligesom man kender det fra eksempelvis kondenserende gaskedler, udnyttes den bundne varme i fugten også, hvorfor den reelle virkningsgrad på entalpi veksleren vil være højere end den tørre virkningsgrad på en traditionel HRV veksler.

Da entalpi veksleren opererer uden kondensering i veksleren reduceres behovet for fordyrende frostsikring og af-isning af veksleren væsentligt.  Det udløser kontante fordele, da aggregater med entalpi ikke har behov for etablering af kondensafløb. Således spares både tid og plads i montagen, hvilket særligt i renoverings-byggeri kan vise sig en fordel.

Teknologien bag
CORE, der er én af Europas førende producenter af varmevekslere til varmegenvinding, står bag markedets mest effektive entalpi veksler.  Varmegenvindingsaggregater fra Zehnder Group, hvoraf CORE er en del, leveres alle med modstrømsvekslere fra CORE og med mulig entalpi veksler som tilvalg uden betydning for aggregatets dimensioner.

I vinterhalvåret genvinder entalpi veksleren fugten fra udsugnings-luften og overfører den til den opvarmede indblæsningsluft, hvorfor den relative luftfugtighed i indblæsningsluften hæves. Omvendt kan veksleren i sommerperioden hjælpe med at affugte udeluften, vha. den tørre udsugningsluft. Dette vil nedsætte energiforbruget til et airconditionanlæg, idet op til 70 procent af energien til køling går til at affugte luften.  

Entalpi veksleren er opbygget af et patenteret materiale, der via sin porestruktur, lader vandmolekyler passere fra én side af membranen til den anden. Membranens struktur gør, at duftmolekyler etc. ikke kan passere.  Den patenterede polymere membran i entalpi veksleren er udviklet af dPoint Technologies. Membranen er desuden ved hjælp af en antibakteriel belægning beskyttet imod mikrober, skimmel og bakterier; og end ikke lugt overføres via membranen.

CORE entalpi veksleren er testet og godkendt iht. Hygiejne certifikat VDI 6022. Certifikatet er en garanti for at et aggregat lever op til markedets højeste krav for hygiejne. Det sikrer den behandlede luft er fri for sygdomsfremkaldende sporer og skadelige substanser i hele aggregatets levetid. Herved sikres et bedre indeklima samt forebyggelse af sygdom og problemer med astma og allergi.

Kontakt os

Sender besked

Tak for din besked

Vi kontakter dig snarest