Få energitilskud til dit nye lufttæppe

mandag 27.11.2017

Vidste du, at når du installerer et lufttæppe og kan dokumentere energibesparelsen, så kan du få tilskud til lufttæppet?

I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget. Derfor har klima-, energi- og bygningsministeriet indgået en aftale med energiselskaberne i Danmark om en samlet energispare-indsats. Energiselskaberne skal årligt sørge for, at der bliver gennemført en vis mængde besparelser. Aftalen kaldes i daglig tale energiselskabers energispareindsats, og den gælder foreløbigt indtil 2020.

Aftalen betyder bl.a., at alle selskaber skal indberette besparelser (kWh) til Energistyrelsen. Den betyder også, at mindre virksomheder kan søge om tilskud og/eller rådgivning om energispare-tiltag hos energiselskaberne eller en håndværker eller energirådgiver, der har en aftale med et energiselskab.

Der er flere forskellige forudsætninger skal være opfyldt får at kunne få et sådan energitilskud, og det er derfor en rigtig god ide at søge rådgivning, inden du går i gang.

Vi hjælper med det praktiske
Venti kan være behjælpelig med at udarbejde energiberegningen ud fra en godkendt beregningsmodel, som giver et realistisk billede af besparelsen. Derudover kan vi selvfølgelig også hjælpe med at finde det energiselskab, som kan yde tilskuddet.
Efter montage af det nye lufttæppe hjælper vi gerne med indstilling af lufttæppet, samt med at dokumentere at den lovede afskærmning er opnået vha. udlægning af røg

Ønsker du at vide mere om mulighederne? Så kontakt salgschef Christian Rothmann på tlf.: 20 14 01 74

Kontakt os

Sender besked

Tak for din besked

Vi kontakter dig snarest